Säkerhet/miljö


Med oss ska du få uppleva skärgården på dina villkor och med egna önskningar, i trygghet. Alla resor tillsammans med 59° North Adventure görs med hänsyn till de gäster vi har ombord. En säkerhetsgenomgång görs alltid innan avfärd med båtarna.Båtarna är fullt utrustade med all nödvändig säkerhetsutrustning:

  • Flytvästar till samtliga om bord på båten
  • Nödraketer och nödbloss
  • Brandsläckare
  • Första hjälpen
  • VHF, radioutrustning 
  • MOB Rescue line
  • Intercom-system på ribbåten. Det är ett system där skepparen under resan kommer att guida, berätta var vi befinner oss, ge historien runt platser vi passerar. Med systemet kan vi dessutom informera passagerarna om eventuella risker som kan uppstå under färd.

All tänkbar navigationsutrustning finns ombord; plotter, radar, ekolod, logg samt vanliga papperssjökort. Båten är fullt försäkrad genom Svedea båtförsäkringar både för båt och passagerare.  Miljöaspekter Ribbåten är utrustad med en kraftfull Suzukimotor som idag är den absolut bästa när det gäller Co nivåutsläpp och driftsäkerhet. All service görs på auktoriserad verkstad. Vi använder ingen bottenfärg eller andra medel på båten som påverkar miljön negativt.